Περίπου δύο φορές το χρόνο, το φεγγάρι γίνεται πορτοκαλί για μερικές ώρες. Μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε αυτό το φαινόμενο με γυμνό […]

Evrenin Büyük Patlama ile başladığını ve sonra genişlediğini söylemeye meyilliyiz. Bu bir transfer, ancak herkes neyi temsil ettiğini anlıyor – ya […]

İstatistiksel olarak söylemek gerekirse, yıldızların% 20’sinin çift veya çoklu sistemler oluşturduğu ve neredeyse aynı yüzdesinin muhtemelen yaşamı sürdürmek için en […]

Ay, Dünya’nın etrafında döndüğünden, iki yıldız arasında ve milyarlarca yıl boyunca bir denge durumu vardır, Ay her zaman aynı tarafı […]