Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε πως το Openload, Streamango ,Verystream Αντιμετωπίζουν Σοβάρα νομικά ζητήματα από την Anti-Piracy Alliance […]

Dünyanın atmosferi birkaç katmana ayrılmıştır: troposfer yaklaşık 6 ila 20 km yukarı. stratosfer 20 ila 50 km. 50-85 km arası orta küre. termosfer […]