Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή ως πνευματική και όχι οργανική, καθώς ισοδυναμεί με κάποιες μορφές φιλοσοφικής σκέψης και διδασκαλίας. […]

Bu organizasyon genellikle genetik bir programa, toplulukta yaşıyorlarsa hücrenin ve organizmanın çalışması için gerekli olan metabolik reaksiyonların yürütülmesi için bir […]

Bunun yerine, bir katır canlıdır ama yavru olamaz. Bir bilgisayar virüsü, biyolojik eşdeğeri bir hücreye bulaştığı için program enfeksiyonu ile çarpılabilir, […]

Ne demek istediğimizi anlamak ve Dünyadaki ve evrendeki herhangi bir yerdeki yaşamın kökenini aramadan önce, ilk olarak neyi temsil ettiğini […]